pianodoktorn_logo
Stämning, reparation och service av flyglar och pianon.
Uthyrning av konsertflyglar.

Tele: 070-315 09 80
E-post: info@pianodoktorn.com

Besöksadress: Industrivägen 4, ORSA

fatspiano